คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
ทุนระยะสั้นโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนระยะสั้นโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) SUMMER 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น
ทุนเต็มจำนวนโครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 ณ ฮ่องกง
ทุนระยะสั้นโครงการ After You Program (Summer 2017) ณ Ajou University สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
ลงทะเบียนขึ้นรถบัส เดินทางเข้าร่วมงานสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 63 ปี ของนักศึกษา
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  หน้า:  11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.