คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตร The Seoul International Summer School 2017 ณ University of Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) จำนวน 3 ทุน
ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป สแกนดิเนเวียและประเทศเม็กซิโก
รายชื่อผลงานวิชาการได้รับเลือกให้นำเสนอ งานสัมมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี
โครงการอบรมการใช้งานระบบ TU-Moodle
เรียนอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่สนใจเข้าอบรม TU Moodle ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น ห้อง 401 ในการนี้ อาจารย์ผู้สนใจเข้าอบรมควรเตรียมเอกสารการสอน, power point, หนังสือ, ตำราหลักที่ใช้ในการสอนวิชาของท่านมาด้วย
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  หน้า:  12 | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.