คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการเพื่อนใหม่ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ (Buddy program) ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แผนยุทธศาสตร์ มธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowshi) ในระดับปริญญาโท และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
แจ้งนักศึกษาที่เรียนวิชา สค.201 การดูงานและสัมมนา
แจ้งนักศึกษาที่เรียนวิชา สค.201 การดูงานและสัมมนา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กลุ่มเรียนศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม และ อาจารย์ณัฏฐพัชร สโรบล สามารถมารับเอกสาร
ประกอบการศึกษาดูงานได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป
ขอความร่วมมือบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 (รหัส 55) ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
เชิญรับฟังข้อมูลการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  หน้า:  14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.