คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน Mini UKM ครั้งที่ 13
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2559
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศออสเตรเลีย (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการมัชฌิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสุตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รอบที่ 2
จำนวนข่าว:   156   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  หน้า:  15 | 16 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.