คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการศึกษาระยะสั้น 2018 NCKU International Summer School ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในหลักสูตร International PBL Program in ASEAN Countries ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร Japanese Language and Culture ณ Kanagawa University ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2018 ณ Hosei University ประเทศญี่ป่น
โครงการระยะสั้น TMU Japanese Summer Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ โครงการระยะสั้น Summer in Surabaya-Bali ณ ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการทุนศึกษาระยะสั้น Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC Summer 2018) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ทุนสนับสนุนนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมัน ประจำปี 2561 (ASEAN Work Placement Programme)
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  หน้า:  3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.