คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ทุนการศึกษาเพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ Technical University of Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
หลักสูตร Japanese Language & Culture Program Summer 2017 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
ลงทะเบียนฝึกภาคปฏิบัติ ๑ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศขยายการรับสมัคร ป.โท หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ทุน UNESCO/People’s Republic of China (The Great Wall) Co-Sponsored Fellowships Programme 2017-2018
ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
ทุนระยะสั้นโครงการ CAU's International Summer Program ณ Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนระยะสั้นโครงการ Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) SUMMER 2017 ณ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนข่าว:   156   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  หน้า:  7 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.