คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาสาธารณะ
ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ ฯ กำหนดการสอบ SMART for Work ปี 2561
ขอความร่วมมือบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
(ประชาสัมพันธ์) ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2017 - 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคม ปี 2560
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ Scholar Summit 2017 on Shaping the Better World ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  หน้า:  7 | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.