คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Saga University ประเทศญี่ปุ่น
ทุนเต็มจำนวนโครงการ Kamennori Earth Youth Summit (KEYS) 2017 ณ ฮ่องกง
ทุนระยะสั้นโครงการ After You Program (Summer 2017) ณ Ajou University สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 ทุน
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี 2560
ลงทะเบียนขึ้นรถบัส เดินทางเข้าร่วมงานสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 63 ปี ของนักศึกษา
โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวนข่าว:   156   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  หน้า:  8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.