คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง " Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia" ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี
ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)
ทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ) ประจำปีการศึกษา 2560
ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเพื่อรับปริญญา พ.ศ. 2560
โครงการ UBD's Global Discovery Programme 2017
โครงการ 2017 Summer Business Program at Ritsumeikan ณ ประเทศญี่ปุ่น
Maranatha Christian University International Summer School 2017
จำนวนข่าว:   189   หัวข้อ | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  หน้า:  9 | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.