Loading...

อบรมสัมมนา

     สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

 

     แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพัฒนาชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 7

 

     ชื่อบัญชี "สัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ."

     เลขบัญชี 984-7-540462 ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์

 

ไฟล์/เอกสารแนบ :
     2. แบบ full paper บัณฑิตศึกษา 2560 (ขนาดไฟล์: 246.19 KB)