คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
Updated: 09 Mar 2018
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 IYF World Culture Camp
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 IYF World Culture Camp
ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 
1. นักศึกษาสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
2. หากมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมมากว่า 30 คน จะจ่ายค่าลงทะเบียนเพียง 800 บาท/คน จากปกติ 1,500 บาท/คน 
ทั้งนี้ คณะฯ จะแจ้งกลับให้ทราบ 

คลิกลิงค์ลงทะเบียน

ไฟล์/เอกสารแนบ:
โครงการ 2018 IYF World Culture Camp (ขนาดไฟล์: 1,494.56 KB)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.