คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
Updated: 23 Mar 2018
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5" (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4)
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 5" (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4)
รับสมัครถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 
ณ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต

หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องส่งใบสมัครผ่านทางคณะฯ เท่านั้น
              2. ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการทางเว็บไซต์คณะฯ วันที่ 27 เมษายน 2561
ไฟล์/เอกสารแนบ:

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.