คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
Updated: 03 Apr 2018
เอกสารงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เอกสารงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ไฟล์/เอกสารแนบ:
1. คู่มือมัชฌิมนิเทศ 2560 (ขนาดไฟล์: 1,308.54 KB)
2. power point แผน ก. ข. (ขนาดไฟล์: 434.42 KB)
3. power point ฝึกภาคปฏิบัติ (ขนาดไฟล์: 692.38 KB)
6. power point การพัฒนาชุมชน (ขนาดไฟล์: 4,478.21 KB)

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268701-8 กด 4
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-986-8323
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: social.administration@tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.