Loading...

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศ
ข่าวดีสำหรับเด็กใต้ ปี1 เท่านั้น
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา)
 
"ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้"
 
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
ณ งานบริการการศึกษา ชั้น2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ http://socadmin.tu.ac.th/
 
สอบถาม 02-6965504 (พี่บ๋อมแบ๋ม)
 
ไฟล์