Loading...
รับสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม”
โครงการ Lancang-Mekong Young Leaders Culture Exposure Camp
รายละเอียด
ประกาศห้องสอบวิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง
รายละเอียด
ประกาศห้องสอบวิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนหลักสูตร NCCU 2019
รายละเอียด
ประกวดเรียงความ "รัฐบาลที่ดีสำหรับสังคมการเมืองไทยในศตวรรษที่21"
รายละเอียด
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนธนาคารกรุงไทย ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด
สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

แนะนำ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

รายละเอียด

บรรยายเรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ"

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม