Loading...

ข่าวสาร

กำหนดการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา

ทุนมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2561 

รายละเอียด
รางวัลเยาวชนดีเด่น
รายละเอียด
ประกาศรับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
MoreDetail
ผลการสอบประกวดราคา
MoreDetail
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
MoreDetail
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มุ่งสร้างและพัฒนานักบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายในองค์การสวัสดิการสังคม ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม

กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม