Loading...

รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

More Detail

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

 

More Detail

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 67 ปี

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

รายละเอียด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด

หัวหินสร้างสุข

รายละเอียด

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ

รายละเอียด

ร่วมพิธีวางพานพุ่มงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิจร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 32 ปี

รายละเอียด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมแสดงควมายินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะวานสารศาสตร์และสื่อสารมวลชล ครบรอบ 65 ปี

รายละเอียด

Thammasat University Open House 2019

รายละเอียด

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ แก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทางสังคมอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

รายละเอียด

ประชุมภาคีเครือข่าย ด้านสังคมสงเคราะห์อาเซียนครั้งที่ 8

รายละเอียด

กิจกรรมเปิดลานคณะสังมสงเคราะห์ศาสตร์

รายละเอียด

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า  ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว  กรุงเทพมหานคร  ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาและขอบคุณบุคลากร

รายละเอียด

ทำบุญร่วมงานวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี ณ สอมธ.มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 11 กันยายน 2562

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 ศาสตราจารย์ ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เป็นประธานในพิธีทำบุญรับเพื่อนใหม่และทำบุญสำนักงานประจำปี 2562 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด

พิธีไหว้ครู :  85 ปี ธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติยา น้อมมาลาบูชาครู  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม นำผู้บริหารคณะเข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้าน สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 

รายละเอียด

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณะสุขศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 14 วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด

โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการบริการด้วยพลังจิตอาสา สู่การขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน” ๔ – ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รายละเอียด

วันที่4กันยายน​2563​เวลา​ 13.30​น.ศาสตราจารย์​ระพีพรรณ​ คำหอม​ คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นำผู้บริหารคณะเขาพบรองศาสตราจารย์เกศินี​ วิฑูรชาติและผู้บริหารมหาวิทยาลัย​ เพื่อรับฟังนโยบายและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของคณะให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศ

รายละเอียด

สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้ง ที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสัมพนธภาพมนุษย์ " เมื่อวีนศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียด

สัมมนาพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2562 เรื่อง อาจารย์สอนด้้วยความสุข นักศึกษาสนุกกับการเรียน เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซต์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รายละเอียด

3 ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 19  (CSD สัมพันธ์)

รายละเอียด

โครงการวิจัยด้านสวัสดิการสิทธิเด็ก ร่วมกับ Dr. Justin Rogers จากมหาวิทยาลัย Bath University  

รายละเอียด

สถาปนาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ครบรอบ 54 ปี วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี

รายละเอียด

สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562

รายละเอียด

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More Detail

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More Detail

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

More Detail

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More Detail

เปิดบ้านสังคมสงเคราะห์ 2016 THAMMASAT OPEN HOUSE 2016

More Detail

ธรรมศาสตร์ทำนา เศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ 11

More Detail

การฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

More Detail

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในงานสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ประจำปี 2559

More Detail

พิธีมอบทุนและประกาศนียบัตร เนื่องในวัสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี

More Detail

งานทำบุญเนื่องในวันสถานปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 63 ปี

More Detail

กิจกรรมปฐมนิเทศฝึกภาคปฏิบัติ 2

More Detail

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐

More Detail

โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวิสัยทัยและการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ประจำปี 2560

More Detail

การสัมมนาคณาจารย์ วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียนทอล รีเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

More Detail

คณะสังคมสงเคราะห์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

More Detail

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

More Detail

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ 90 รูป และสวดอภิธรรม เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

More Detail

งานเลี้ยงอำลาและขอบคุณบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ

More Detail

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More Detail

สัมมนา และศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

More Detail

งานสถาปณนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 64 ปี

More Detail

การสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ประจำปี 2560

More Detail

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

More Detail

สัมมนาวิชาการ สวัสดิการแห่งรัฐ : ลดหรือเพิ่มโอกาสคนจน วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

More Detail

คณะสังคมสงเคราศาสตร์ มธ. ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวัน ปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

More Detail

การสัมมนาวิชาการ เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์

More Detail

คณบดีพบนักศึกษา 2561

More Detail

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

More Detail

ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

More Detail

งานสัมมนาคณาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

More Detail

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 22 ปี

More Detail

วันสถาปนาสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 2 ปี

More Detail