Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD) ได้รับเกียรติจาก ดร. แอมเบอร์ แมคคินเลย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกและนิติเวชวิทยาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย และอาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัย Charles Sturt University สถาบันการศึกษาด้านอาชญาวิทยาและความมั่นคงของออสเตรเลีย มาบรรยายสาธารณะเรื่อง  “เบื้องลึกการค้ามนุษย์” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน

รายละเอียด

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายการฯได้พบนักศึกษาเพื่อหารือและวางแผนจัดทีมเพื่อดำเนินการจัดงานวิ่งและงานคืนสู่เหย้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งจะเป็นผลงานร่วมกันระหว่างเทศบาลนครรังสิตและนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ทั้งสามศูนย์

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้าน - เปิดใจ "ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่เส้นทางที่ใฝ่ฝัน"

รายละเอียด

แบบสำรวจข้อมูลหลักสูตรพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิต (พช.ด.)

MoreDetail

ประกาศรับบุคลเข้าศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 (รอบที่ 2)

รายละเอียด

ขยายเวลาการเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for papers) สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

รายละเอียด

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะ เรื่อง Getting Under the Skin of Human Trafficking: Insights from a Top Australian Expert in Clinical and Forensic Victimology ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom

รายละเอียด

ขอเชิญ..คุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน-เปิดใจ” “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่เส้นทางที่ใฝ่ฝัน” จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ edukey

รายละเอียด

ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" 

รายละเอียด

เชิญนักสังคมสงเคราะห์และท่านที่สนใจลงทะเบียนการประชุมวิชาการออนไลน์และส่งบทความเข้าประกวด เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี 2565 หัวข้อ "สังคมสงเคราะห์กับการรับมือสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย วันที่ 31 ตุลาคม  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

MoreDetail
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " ผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด