Loading...

ต้อนรับการเยี่ยมชมหน่วยงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 

รายละเอียด

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะวารสารและสื่อสารมวลชน

รายละเอียด

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 

รายละเอียด

มอบทุนการศึกษามูลนิธิอากอนซู ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for Paper) สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รายละเอียด
เกณฑ์การให้เกียรตินิยม และรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล
รายละเอียด
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ University Grants Committee ประเทศฮ่องกง
รายละเอียด
หลักสูตรระดับปริญญาโท ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิอิออน ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "Social well-being situations of unskilled Myanmar migrant workers in Thailand: A data-driven study of Bangkok Metropolitan Region"
รายละเอียด
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม