Loading...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

รายละเอียด

งานเสวนาวิชาการ เรื่อ#สมรสเทียม เพศไหนก็เข้าใจกัน 

รายละเอียด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of York

รายละเอียด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายและการบริหารงานยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคการศึกษาที่ 2)

รายละเอียด

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด

เปิดรับสมัครผลงานเพื่อการนำเสนอผลงานในงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ครบรอบ 67 ปี

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเอเชีย ยุโรป ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคเรียนที่ 2 - ครั้งที่ 2) 

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ทุนฉุกเฉินคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2563

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผลงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

หนังสือสัมมนาวิชาการ (Proceedings) การสัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 "การส่งเสริมความสัมพันธ์ของพันธภาพมนุษย์"

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแรกเปลี่ยน Visiting Researcher Program

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ดูอัลบั้มทั้งหมด

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด