Loading...

วิ่งชมนา พาทำบุญ ดื่มนมอุ่น ที่ตำบลวอแก้ว

รายละเอียด

ต้อนรับการเยี่ยมชมหน่วยงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 

รายละเอียด

หลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะวารสารและสื่อสารมวลชน

รายละเอียด

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รายละเอียด

เอกสารรายงานสืบเนื่องการสัมมนาวิชาการ 66

รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิชาการ (Call for Papers) สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รายละเอียด
เกณฑ์การให้เกียรตินิยม และรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิอิออน ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

 รับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด  ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "Social well-being situations of unskilled Myanmar migrant workers in Thailand: A data-driven study of Bangkok Metropolitan Region"
รายละเอียด
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม