Loading...
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินโครงการ AIMS (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศขยายเวลาการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุนซุมิโตโม ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมการทดสอบ (Pre-test)
รายละเอียด
ทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม
รายละเอียด
ทุนมูลนิธิคุณแม่ จินตนา ธนาลงกรณ์
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด
สมัครงานภายนอก
รายละเอียด
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด

แนะนำ EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม