Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 1/255

MoreDetail

ประชุมเตรียมงานจัดวิ่งเพื่อสุขภาพ

MoreDetail

วันสังคมสงเคราะห์โลก ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

MoreDetail

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้เข้าร่วมงานมัชฌิมนิเทศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งจะมีการแนะนำวิชาโทให้แก่นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิชาโทต่อไป

MoreDetail

ประกาศผังที่นั่งสอบวิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

MoreDetail

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพการส่งผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี หัวข้อ “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม”

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี เรื่อง “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม” วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียด

ทุนระยะสั้นหลักสูตร The Japanese Safety Management and Japanese Culture ณ Kansai University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประชาสัมพันธ์ทุน Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT)  Scholarship for 2023 (Japanese Studies Students : Nikkensei) ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

MoreDetail

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ

ประชาสัมพันธ์ทุน  Canada-ASEAN  Scholarships and Educational Exchanges for Development  (SEED)

รายละเอียด

ทุน Japanese Government Scholarship for Research Students ณ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ สสว. จัดเวทีวิชาการและสมัชชาสวัสดิการสังคมภาคเหนือ ประจำปี 2566
------------------------
สามารถอ่านต่อได้ที่ : http://bitly.ws/BDdT

MoreDetail

World Social Work Day Seminar 2023

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะ เรื่อง Getting Under the Skin of Human Trafficking: Insights from a Top Australian Expert in Clinical and Forensic Victimology ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom

รายละเอียด

ขอเชิญ..คุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน-เปิดใจ” “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่เส้นทางที่ใฝ่ฝัน” จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ edukey

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด