Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการนักศึกษาของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรนโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการ “SPD Volunteer Journey in Laos” โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (FES) มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เพื่อให้การทำกิจกรรมมีผลลัพธ์ที่ดีและสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาได้อย่างมากที่สุด

รายละเอียด

นายสุรบดินทร์ ผกาหอม นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประกอบด้วยใบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นปีที่ 2 เมื่อปี 2564 และประจำปี 2566 นี้

รายละเอียด

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นวิทยากรหลักสูตรข้าราชการอาวุโส 3 ในหัวข้อการสร้างเครือข่ายในการจัดสวัสดิการชุมชน

รายละเอียด

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานพบปะผู้ปกครองโครงการพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพแก่เยาวชนด้อยโอกาสให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและเข้าสู่ระบบแรงงานและการจ้างงาน (บุคคล ออทิสติกและบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา)

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

รายละเอียด

ชี้แจงกรณีการปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 Admission (รูปแบบวิชาเฉพาะ + TGAT) 

รายละเอียด

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ เรื่อง คะนนนสอบวิชาเฉพาะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี เรื่อง “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม” (ผ่านระบบ Google form) วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประชาสัมพันธ์โครงการ Tokyo Tech - AYSEAD 2023

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาเอก หลักสูตร Human Resources Development in Science, Technology and Innovation-AUN/SEED-Net ของรัฐบาลญี่ปุ่น

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2567 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS-Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2023 (สิงหาคม - ธันวาคม 2566) (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเมืองอัจฉริยะ/เมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับ สสว. จัดเวทีวิชาการและสมัชชาสวัสดิการสังคมภาคเหนือ ประจำปี 2566
------------------------
สามารถอ่านต่อได้ที่ : http://bitly.ws/BDdT

MoreDetail

World Social Work Day Seminar 2023

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะ เรื่อง Getting Under the Skin of Human Trafficking: Insights from a Top Australian Expert in Clinical and Forensic Victimology ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด