Loading...

พิธีไหว้ครู 2562

รายละเอียด

 พิธีทำบุญรับเพื่อนใหม่และทำบุญสำนักงานประจำปี 2562

รายละเอียด

เสวนาวิชาการ เรื่อง  "Social well-being situations of unskilled Myanmar migrant workers in Thailand:  A data-driven study of Bangkok Metropolitan Region"

รายละเอียด

หัวหินสร้างสุขสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการสังคมผู้สูงอายุ

รายละเอียด
ประกาศการรับสมัครฝึกงานที่บริษัท Access Partnership ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา
รายละเอียด
ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ในงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของการดำเนินโครงการ AIMS (รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้)
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอรับทุนบริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอรับทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ กำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "Social well-being situations of unskilled Myanmar migrant workers in Thailand: A data-driven study of Bangkok Metropolitan Region"
รายละเอียด
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

กิจกรรม

วันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ ๖๕ ปี
รายละเอียด
วันคล้ายวันสถาปนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด
อัลบัมกิจกรรมทั้งหมด
ดูอัลบั้ม