Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2567 อาจารย์ดร. มาเฮช ชูกัล อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรนโยบายสังคมและการพัฒนา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ได้เข้าร่วมลแะมีส่วนสนับสนุนทางวิชาการที่สำคัญด้วยการตีพิมพ์บทความที่ครอบคลุมของอาจารย์ในวารสารช่องว่างกับวัฒนธรรม อันทรงเกียรติของประเทศอินเดีย บทความดังกล่าวใช้ชื่อ “การวิเคราะห์นโยบายสังคมของประเทศไทยและการบูรณาการกับ SDG1 'การไม่มีความยากจน' เพื่อบรรลุการรวมกลุ่มทางสังคม” ซึ่งเป็นกาสำรวจแนวทางที่เป็นนวัตกรรมของประเทศไทยในการลดความยากจนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อ 1
ทั้งนี้งานวิจัยของอาจารย์ดร.มาเฮช ชูกัล ได้มีการวิจัยและตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จของประเทศไทยในด้านการลดอัตราความยากจนในหลายมิติในระยะเวลา 7 ปี ผลการศึกษาและวิจัยอย่างเป็นระบบของอาจารย์เน้นย้ำถึงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของประเทศในการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและการไม่แบ่งแยกทางสังคม บทความนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของประเทศไทย และโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการตีพิมพ์ในวารสาร Scopus-Q2 นี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของเราเกี่ยวกับนโยบายสังคมและการพัฒนา แต่ยังเน้นย้ำความเชี่ยวชาญของอาจารย์ ดร. มาเฮช ชูกัล และความทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาความยากจนทั่วโลก

รายละเอียด

นายยูซัว ชู (จอห์น) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะเราได้เข้าร่วมการปฏิบัติการภาคสนามซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเจียงซู ซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับการวิจัยที่อยู่ในระดับ 1 ใน 3 ของประเทศจีน การจัดงานดังกล่าวได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยจัดขึ้นในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2567 ณ กรุงนานกิง ประเทศจีน
ในการปฏิบัติการภาคสนามดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ"ความเป็นอยู่ในและสภาพการทำงานของผู้สูงอายุที่ยังคงมีพลังในชนบทของประเทศไทยและจีน”
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างประเทศไทย จีน และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จอห์นได้เข้าร่วมโครงการนี้ในฐานะผู้ช่วยวิจัยของ ดร.วัชระ เพชรดิน (อาจารย์.เจ) ซึ่งเป็นผู้วิจัยหลัก (PI) ของประเทศไทยในโครงการนี้ หลักสูตร SPD ใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์ของเราที่ให้โอกาสนักศึกษาได้รับประสบการณ์การวิจัยที่แท้จริงและได้ร่วมงานกับสถาบันการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ

รายละเอียด

ในวันที่ 24 มิถุนายน อาจารย์เควิน คุ้ค ได้มีการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาหลักสูตร SPD นายอารักษ์ บวร พร้อมด้วยอาจาย์ที่ปรึกษา อาจารย์พนัส ณ นคร ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ในส่วนนักศึกษาฝึกงานส่วนของ USAID อารักษ์ได้ทำหน้าที่ในการฝึกงานได้อย่างยอดเยี่ยมและจะได้มีโอกาสลงภาคปฏิบัติในการเวิร์คชอปในเดือนกรกฏาคมเพื่อการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาการรักษาผู้เป็น HIV รวมถึงการป้องกัน ในส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การนี้อาจารย์เควินได้ทำการหารือเพื่อโครงการและโอกาสอื่นๆในอนาคตระหว่าง USAID กับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รายละเอียด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 13
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 รศ.ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ ผศ.ดร. ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 13 ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ TOWARDS A SUSTAINABLE WORLD: THE ROLES OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENTAL GOALS โดยได้รับเกียรติจากท่านซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศ.ดร. จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และการดิจิทัล ร่วมเป็นประธานเปิดงาน งานจัดตั้งแต่ 20-21 มิถุนายน 2567ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียด

เปิดรับบทความสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ ครั้งที่13

รายละเอียด

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการฯ

รายละเอียด

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ 
วิชาเฉพาะคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สอบวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลาสอบ 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วม free russian language online course (Zoom classes), Saint Petersburg University

รายละเอียด

โครงการ Tokyo Tech-AYSEAS 2024 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Keimyung University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS-Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)(รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมโอกาสรับทุนภายใต้โครงการ CAMPUS Asia-AIMS Project ประจำภาคการศึกษา Fall 2024 (สิงหาคม - ธันวาคม 2567)

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 เข้าร่วมกลุ่ม "เพราะเราดีพออยู่แล้วในแบบของเรา" กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการยอมรับในตนเอง 

รายละเอียด

งานบัณฑิตศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ
'How to publish your first international paper' โดย Profressor Jonathan Newton Vitoria University of Wellington

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น หัวข้อเรื่อง "การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น"

รายละเอียด

Join us for an International Webinar on Advancing Global Social Work Practice

รายละเอียด
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " เสริมสร้างความเป็นธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด