Loading...

การรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร PDF
รายละเอียดทุนฯ PDF
ใบสมัคร Word

มูลนิธิอานันทมหิดล มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีคุณสมบัติเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา ความประพฤติ และมีคุณธรรม ที่สามารถแข่งขันกับนักศึกษานานาชาติ จำนวน 1 ทุน

สามารถสงใบสมัครได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.

ทุน ASEA-UNINET One Month Scholarship ประจำปี 2562
ทุน MONBUKAGAKUSHO SCHOLARSHIP 2019 ณ RITSUMEIKAN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น
ทุนกรุงไทย ประจำปีการศึกษา2561
ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO SEARCA)
ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทที่ Korea National University of ARTS สาธารณรัฐเกาหลี
ทุนปริญญาโท CHEVENING SCHOLARSHIPS 2019/2020 ณ สหราชอาณาจักร
ทุนมูลนิธิอิออน ประจำปีการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก
ประกวดบทความชิงรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

เอกสารประกอบ
   - รายละเอียดทุนฯ
   - ใบสมัครทุนฯ
ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ชั้น2 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 2561
ประกาศรับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CASEUF Summer Program 2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนวันสถาปานาฯ 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนวันสถาปานาฯ 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนคุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสังคมสงเคราะห์ขอแสดงความยินดีกับ นายอนวัช แซ่เก๋า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับทุนคุณบุญชัย พุทธาโกฐิรัตน์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

ผู้ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี