Loading...

ประกาศผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี และกำหนดจัดการแถลงแนวทางการบริหารคณะฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -15.00 น.