Loading...

รับสมัครงาน

     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา


สนใจกรุณา คลิกดูรายละเอียด
 
ไฟล์/เอกสารแนบ :
     1. รับสมัครทุนมูลนิธิ Posco TJ Park (ขนาดไฟล์: 739.59 KB)