Loading...

รับสมัครงาน

     รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร
 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร
จำนวน 2 อัตรา


สนใจกรุณา คลิกดูรายละเอียด
 
ไฟล์/เอกสารแนบ :