Loading...

อบรมสัมมนา

บรรยายเรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ"
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ" โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
เรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ"
โดย อาจารย์ นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต

ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558  เวลา 9.30 -12.30 น.
ณ ห้องประชุม สค.406 ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต


ผู้สนใจสามารถ download ใบแสดงความจำนงตามเอกสารแนบ  และส่งได้ที่ คุณณัฐพล จันทร์เหล็ก
โทรศัพท์ 02-696-5512 โทรสาร 02-696-8323 หรือ e-mail:  massenger_news@hotmail.com
ได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันพุธที่ 9 กันยายน 2558  รับจำนวน 50 ที่นั่งเท่านั้น!


- Download
ใบแสดงความจำนงเข้าร่วมฟังบรรยาย กรุณาคลิกที่นี่