Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้เข้าร่วมประชุมการจัดงาน World Social Work Day กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะดำเนินการจัดงาน World Social Work Day ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งในและต่างประเทศในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ 

รายละเอียด

ในวันที่ 15 มกราคม 2566 วิทยากรจากสมาคมศิริกรณ์เชียงรายได้เดินทางมาให้ความรู้แก่นักศึกษาวิชาการจัดการภัยพิบัติ SW497 ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยเจ้าของวิชา รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

รายละเอียด

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน ได้ร่วมเป็น keynote speaker ให้แก่  Central University of Karnataka Kalaburagi ประเทศอินเดีย ในหัวข้อพิเศษเรื่อง Human Trafficking ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งยังตั้งข้อคำถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียด

ในวันที่ 12 มกราคม 2566 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รศ.ดร. อัจฉรา ชลายนนาวิน และรองคณบดีฝ่ายบริหารได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับผู้ปกครองและนักเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการประเมินคุณภาพการส่งผลงานวิชาการเพื่อนาเสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี หัวข้อ “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม”

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี เรื่อง “เปลี่ยนสู่วิถีใหม่ของการปฏิรูปความห่วงใยดูแลทางสังคม” วันที่ 25 มกราคม 2566

รายละเอียด

ทุนระยะสั้นหลักสูตร The Japanese Safety Management and Japanese Culture ณ Kansai University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

แบบสำรวจข้อมูลหลักสูตรพัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิต (พช.ด.)

MoreDetail

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุน

ทุน Japanese Government Scholarship for Research Students ณ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ทุน Japanese Government Scholarship for Research Students Kenkyu Ryuugakusei ณ Tokyo Gakugei ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

ทุน Research Students ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น"  (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

รายละเอียด

ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

รายละเอียด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด
ผลการสอบประกวดราคา
รายละเอียด
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
รายละเอียด

รับสมัครงาน

สมัครงานภายใน
รายละเอียด

สมัครงานภายใน

สมัครงานภายนอก
รายละเอียด

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายสาธารณะ เรื่อง Getting Under the Skin of Human Trafficking: Insights from a Top Australian Expert in Clinical and Forensic Victimology ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom

รายละเอียด

ขอเชิญ..คุณครู นักเรียน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน-เปิดใจ” “ค้นหาตัวตนที่ใช่ สู่เส้นทางที่ใฝ่ฝัน” จัดโดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ edukey

รายละเอียด

ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมกิจกรรม "ค่ายอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" 

รายละเอียด

เชิญนักสังคมสงเคราะห์และท่านที่สนใจลงทะเบียนการประชุมวิชาการออนไลน์และส่งบทความเข้าประกวด เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ปี 2565 หัวข้อ "สังคมสงเคราะห์กับการรับมือสถานการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย วันที่ 31 ตุลาคม  เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

MoreDetail
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ปณิธาน : " ผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง "

-

วิสัยทัศน์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2565 - 2570

กิจกรรม

ซ้อมพิธีพระราชทานปริญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

ดูอัลบั้มทั้งหมด

ภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ 68 ปี

รวมภาพกิจกรรมเนื่องในโอกาสการวันสถาปนาคณะฯ 66 ปี

รายละเอียด